Thách thức đã kết thúc

Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)
Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)” được phát động bởi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Khu vực công
 • Student

04/07/2024 - 15/07/2024

2024 IMPACT CHALLENGE AT SEA
Impact Challenge At SEA is a competition designed to discover and invest in promising impact startups in Vietnam that propose climate solutions or promote the transition towards a digital economy.
 • Technology
 • Environment
 • Impact Startup
 • Start up

26/06/2024 - 30/06/2024

Thách thức Đổi mới sáng tạo mở Chuyển đổi xanh
Với 6 buổi đào tạo chuyên sâu và những phiên coaching 1-1, chương trình mang đến những kiến thức và chiến lược cần thiết để các nhà hàng, khách sạn bắt đầu hành trình chuyển đổi xanh một cách vững chắc, thông qua kết nối với startup trong lĩnh vực công nghệ và F&B.
 • General Public
 • Student
 • Start up

09/05/2024 - 03/01/2024

Giải Pháp Quản Lý Dữ Liệu Cây Xanh Bằng Internet Vạn Vật (IoT)
Để giải quyết những thách thức này, chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp IoT đáng tin cậy và đầu tư vào các biện pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ. Chúng tôi đang tìm kiếm Giải pháp IoT giúp công nghệ hóa việc vận hành và quản lý quá trình trồng cây, theo dõi cây sinh trưởng, đo lường được sức khỏe của cây tại nhiều vùng trồng trên lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu ban đầu là quản lý 1 triệu cây xanh từ nay tới 2028.
 • Technology Provider
 • General Public
 • Start up

06/05/2023 - 03/12/2023

Mekong Water Challenge
Trong Thử thách này, chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp về nước để giải quyết 1) xâm nhập mặn, 2) ô nhiễm nước, 3) các vấn đề trong việc sử dụng nước. Các giải pháp phải nhằm mục đích tăng cường nguồn cung cấp nước sạch và khả năng phục hồi của nước trong khu vực.
 • General Public
 • Start up

06/05/2024 - 06/10/2023

Hoa Lac Innovation Challenge
Chương trình kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) sáng tạo hoặc ứng dụng công nghệ IoT để định hướng Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học thông minh tham gia trong 6 hạng mục chính: Giao thông thông minh, Quản lý tài sản, Giám sát ô nhiễm. Quy hoạch thông minh, Camera thông minh, Công nghệ phần mềm.

14/12/2021 - 14/05/2022

GAMIFYING GUEST EXPERIENCES
Ascott is looking for a proposed gamification solution, which should be engaging and delightful enough to attract users. The proposal should demonstrate how the experience is gamified for one or more traveler profiles (i.e., business executives, families, or digital natives).

06/05/2022 - 31/12/2022