Hoa Lac Innovation Challenge

Hoa Lac Innovation Challenge

Hà Nội, Hà Nội , Viet Nam

Tue, 14 Dec 2021 to Sat, 14 May 2022

Chương trình “Hoa Lac Innovation Challenge” là hoạt động được triển khai bởi Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới Công nghệ trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Hoà Lạc có vai trò phát triển các sản phẩm công nghệ, giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ hoạt động phát triển tiềm lực khoa học công nghệ của Khu với định hướng trở thành một Khu CNC theo mô hình mở.


Là đầu mối quan trọng của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm phối hợp với các đơn vị tìm kiếm các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo có thể giải quyết được các vấn đề của Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc cũng như các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động tại Khu. 


Chương trình kêu gọi các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) sáng tạo hoặc ứng dụng công nghệ IoT để định hướng Hòa Lạc trở thành thành phố khoa học thông minh tham gia trong 6 hạng mục chính: 

- Giao thông thông minh: Phân luồng, giám sát và điều khiển giao thông; Công nghệ vật liệu mới thân thiện môi trường ứng dụng cho các phương tiện giao thông;

- Quản lý tài sản: Quản lý, dự báo rủi ro cho các tài sản, đặc biệt là các tài sản ngoài trời (đường ống nước, điện, thiết bị công nghệ,...);

- Giám sát ô nhiễm: Giám sát và đo lường mức độ ô nhiễm trong không khí và nước thải;

- Quy hoạch thông minh: Số hóa quy hoạch, giám sát và hỗ trợ ra quyết định quy hoạch các dự án đầu tư vào Khu; 

- Camera thông minh: Giám sát, cảnh báo an ninh, an toàn cho các tổ chức, đơn vị đang hoạt động trong Khu;

- Công nghệ phần mềm (Dịch vụ): Hỗ trợ số hóa quản lý các thủ tục hành chính tại Khu; Hỗ trợ thông tin liên lạc tại Khu CNC Hòa Lạc.


Giải pháp xuất sắc nhất được lựa chọn sẽ nhận hỗ trợ trị giá lên đến 10.000 USD cùng những ưu tiên đặc biệt khác đến từ Khu CNC Hòa Lạc như:

- Hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, công nghệ tại Khu CNC Hòa Lạc;

- Tiếp cận với Ban Quản lý Khu và các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động tại khu CNC Hòa Lạc;

- Miễn phí 1 năm làm việc, nghiên cứu tại IoT Hub của Khu CNC Hòa Lạc;

- Hỗ trợ về không gian nghiên cứu, sản xuất sản phẩm.

Bên cạnh đó, đội thi còn có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm từ các nhà đầu tư, diễn giả hàng đầu

• Thời gian diễn ra chương trình: 14/12/2021 - 14/05/2022

• Hạn đăng ký:  14/01/2022

• Cách thức tham gia: Gửi pitch deck và bản mô tả giải pháp, nêu rõ khả năng ứng dụng tại Khu CNC Hòa Lạc vào email cgcn@hhtp.gov.com