Có thể đăng ký tham gia

AQUACERTA Challenge: Boosting Water Sector Innovation by IDB Lab
This challenge will focus on strengthening the supply of sectoral innovation from the region by identifying and supporting innovative solutions and products developed by the private sector.
 • General Public
 • Start up

13/05/2024 - 31/08/2024

Thách thức đang diễn ra

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vietnam Innovation Challenge (VIC) 2024
Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức, thuộc lĩnh vực công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.
 • Trí tuệ nhân tạo (AI)
 • SMEs
 • Công nghệ bán dẫn
 • Vietnam
 • Start up

23/05/2024 - 31/10/2024

Mitsui Chemicals Open Innovation Vietnam
Chuỗi hoạt động trong năm 2024 này không chỉ là một cơ hội để gặp gỡ và hợp tác mà còn là một sân chơi để thúc đẩy các dự án nghiên cứu tiến tới thương mại hóa.
 • Technology Provider
 • General Public
 • Start up

10/05/2024 - 10/09/2024

ASEAN Blue Innovation Challenge
The ASEAN Blue Innovation Challenge represents a unique initiative aimed at fostering the development of the blue economy in ASEAN countries and Timor-Leste.
 • Technology Provider
 • General Public
 • Start up

15/05/2024 - 01/03/2025

AQUACERTA Challenge: Boosting Water Sector Innovation by IDB Lab
This challenge will focus on strengthening the supply of sectoral innovation from the region by identifying and supporting innovative solutions and products developed by the private sector.
 • General Public
 • Start up

13/05/2024 - 31/08/2024

 • General Public
 • Start up

02/10/2023 - 27/09/2024

 • Technology Provider
 • Start up

30/04/2024 - 31/10/2024

Thách thức đã kết thúc

Thách thức Đổi mới sáng tạo mở Chuyển đổi xanh
Với 6 buổi đào tạo chuyên sâu và những phiên coaching 1-1, chương trình mang đến những kiến thức và chiến lược cần thiết để các nhà hàng, khách sạn bắt đầu hành trình chuyển đổi xanh một cách vững chắc, thông qua kết nối với startup trong lĩnh vực công nghệ và F&B.
 • General Public
 • Student
 • Start up

09/05/2024 - 03/01/2024

Giải Pháp Quản Lý Dữ Liệu Cây Xanh Bằng Internet Vạn Vật (IoT)
Để giải quyết những thách thức này, chúng tôi mong muốn hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp IoT đáng tin cậy và đầu tư vào các biện pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ. Chúng tôi đang tìm kiếm Giải pháp IoT giúp công nghệ hóa việc vận hành và quản lý quá trình trồng cây, theo dõi cây sinh trưởng, đo lường được sức khỏe của cây tại nhiều vùng trồng trên lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu ban đầu là quản lý 1 triệu cây xanh từ nay tới 2028.
 • Technology Provider
 • General Public
 • Start up

06/05/2023 - 03/12/2023

Mekong Water Challenge
Trong Thử thách này, chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp về nước để giải quyết 1) xâm nhập mặn, 2) ô nhiễm nước, 3) các vấn đề trong việc sử dụng nước. Các giải pháp phải nhằm mục đích tăng cường nguồn cung cấp nước sạch và khả năng phục hồi của nước trong khu vực.
 • General Public
 • Start up

06/05/2024 - 06/10/2023

 • General Public
 • Start up

06/05/2024 - 14/05/2022

 • General Public
 • Start up

06/05/2024 - 31/12/2022