🎉 Sự kiện OID 2023: TechTraverse – “Nơi Công nghệ gặp gỡ Ngành Công Nghiệp” sẽ diên ra vào 20 tháng 07