Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vietnam Innovation Challenge (VIC) 2024

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Vietnam Innovation Challenge (VIC) 2024

Vietnam, ALL, Viet Nam

Thu, 23 May 2024 to Thu, 31 Oct 2024

Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge – VIC) là chương trình hiện thực hóa tầm nhìn của Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Việt Nam (InnovateVN), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta tổ chức.

Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 bám sát vào bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, chiến lược phát triển các ngành công nghệ cao của Chính phủ Việt Nam. Chương trình là sân chơi trí tuệ nhằm thúc đẩy các ý tưởng và tận dụng các cơ hội trong ngành công nghiệp bán dẫntrí tuệ nhân tạo.

Chương trình năm nay diễn ra với 02 chủ đề trụ cột là:

(1) Tìm kiếm và vinh danh các giải pháp nâng cao chất lượng công đoạn thiết kế, đóng gói, kiểm thử trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn, với ưu tiên ứng dụng phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo;

(2) Tìm kiếm và vinh danh các giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ cho xây dựng, phát triển doanh nghiệp, gia tăng năng suất công việc.

Về cấu trúc, Chương trình năm 2024 bao gồm 03 nhóm:

 • Nhóm Doanh nghiệp lớn đổi mới sáng tạo: Các doanh nghiệp lớn đổi mới sáng tạo với các giải pháp tích hợp, đã được thị trường kiểm chứng và sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn
 • Nhóm Doanh nghiệp SMEs đổi mới sáng tạo: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo đã có các sản phẩm, dịch vụ thực tế về công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đã triển khai thực tế trên thị trường và đã có doanh thu
 • Nhóm Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Startups): Các dự án đổi mới sáng tạo và công ty khởi nghiệp đang có các ý tưởng; đề xuất; mô hình tiếp cận mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị chung ngành bán dẫn & trí tuệ nhân tạo. Các Trường/ Viện đào tạo nghiên cứu, đã và đang hoạt động trong ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2024 sẽ kéo dài tới tháng 10 năm 2024 với các mốc thời gian quan trọng:

 • Tháng 3 – tháng 7/2024: Các buổi thông tin trao đổi tư vấn cho các đơn vị quan tâm
 • 15/8/2024: Hạn chót nộp hồ sơ
 • Tháng 8/2024: Vòng sơ loại xét duyệt hồ sơ
 • Tháng 9 – tháng 10/2024: Các vòng đánh giá và phỏng vấn trực tiếp
 • Tháng 10/2024: Lễ vinh danh Giải pháp đổi mới sáng tạo 2024

Các cá nhân, đơn vị có giải pháp xuất sắc được lựa chọn sẽ có cơ hội giới thiệu giải pháp và hợp tác với các tập đoàn; nhận được cam kết đầu tư đến từ các quỹ đầu tư, các tập đoàn đầu ngành trong nước và quốc tế; được kết nối , gia nhập hệ sinh thái của NIC và Meta cùng các gói hỗ trợ, nâng cao năng lực,  cơ hội xúc tiến thương mại, và nhiều giải thưởng khác.

 

 

Thông tin thêm về chương trình tại: https://vic.nic.gov.vn/

Form đăng ký tham gia chương trình: https://registrationvn.typeform.com/2024VIC?typeform-source=vic.nic.gov.vn

Trang Facebook của chương trình: https://www.facebook.com/VietnamInnovationChallenge

 

Để biết thêm thông tin về Chương trình, vui lòng liên hệ:

Ông Phạm Thế Hùng – Ban Tổ Chức Chương trình Vietnam Innovation Challenge

Di động: 0788.900.406

Email: hung.pt@svf.org.vn

 • 15/8/2024: Hạn chót nộp hồ sơ
 • Đối tượng tham dự:
  • Nhóm Doanh nghiệp lớn đổi mới sáng tạo: Các doanh nghiệp lớn đổi mới sáng tạo với các giải pháp tích hợp, đã được thị trường kiểm chứng và sẵn sàng triển khai ở quy mô lớn
  • Nhóm Doanh nghiệp SMEs đổi mới sáng tạo: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo đã có các sản phẩm, dịch vụ thực tế về công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đã triển khai thực tế trên thị trường và đã có doanh thu
  • Nhóm Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Startups): Các dự án đổi mới sáng tạo và công ty khởi nghiệp đang có các ý tưởng; đề xuất; mô hình tiếp cận mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị chung ngành bán dẫn & trí tuệ nhân tạo. Các Trường/ Viện đào tạo nghiên cứu, đã và đang hoạt động trong ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo
 • Chủ đề chương trình:
  • Công nghệ bán dẫn
  • Trí tuệ nhân tạo