Giải Pháp Quản Lý Dữ Liệu Cây Xanh Bằng Internet Vạn Vật (IoT)

Giải Pháp Quản Lý Dữ Liệu Cây Xanh Bằng Internet Vạn Vật (IoT)

Hà Nội, Hà Nội , Viet Nam

Sat, 06 May 2023 to Sun, 03 Dec 2023

Hệ sinh thái Smart Living của FPT đang tạo ra một cách sống thông minh và tiện nghi cho cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác để nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi đang tìm kiếm các startup công nghệ và nhóm tài năng có đam mê sáng tạo để đóng góp vào hệ sinh thái Smart Living của chúng tôi bằng cách cung cấp các giải pháp thông minh tiên tiến và độc đáo. Mục tiêu của cuộc thi này là xây dựng một hệ sinh thái IoT đa dạng và phong phú, mang lại cho người dùng trải nghiệm sống tiện nghi hơn.

Yêu cầu:

- Đề xuất và phát triển giải pháp công nghệ sáng tạo và thông minh để bổ sung vào hệ sinh thái Smart Living của FPT.

- Đảm bảo rằng giải pháp của bạn có khả năng tích hợp và hoạt động một cách mượt mà với hệ thống IoT của FPT Smart Living.

- Đảm bảo rằng giải pháp của bạn cung cấp trải nghiệm sống tiện nghi, tối ưu hóa sự kết hợp giữa công nghệ và cuộc sống hàng ngày của người dùng.

- Thiết kế giải pháp có khả năng mở rộng và thích ứng với nhu cầu ngày càng biến đổi của cộng đồng người dùng.

Chúng tôi mong chờ những giải pháp độc đáo và sáng tạo từ các startup công nghệ để cùng nhau tạo ra một trải nghiệm sống tiện nghi hơn trong hệ sinh thái Smart Living của FPT.

1. Các Startup thực hiện nộp Giải pháp dưới file PDF

2. Giải pháp cần chỉ ra được những yếu tố:

  • Giới thiệu về Doanh nghiệp
  • Đề xuất Công nghệ phù hợp dành cho khách hàng
  • Những case study đã thực hiện thành công Giải pháp trên
  • Thời gian thực hiện dự tính