Cuộc thi "Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai

Cuộc thi "Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo" tỉnh Đồng Nai

Vietnam, Đồng Nai , Viet Nam

Tue, 11 Jun 2024 to Mon, 30 Sep 2024

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Các tổ chức, nhóm cá nhân (mỗi nhóm không quá 05 thành viên), cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ưu tiên các ý tưởng, dử án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

2. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

3. Đối với cá nhân thi theo hình thức cá nhân: 01 thí sinh chỉ được tham gia tối đa 03 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Đối với tổ chức, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ tham gia được tối đa 04 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

II. LĨNH VỰC DỰ THI

- Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh.

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do phụ nữ là tác giả đối với cá nhân, nhóm cá nhân tham gia.

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

 

III. HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 01; Mẫu 02);

2. Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu 03);

3. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có);

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai, Website của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến 16h30, ngày 31/05 hàng năm.

2. Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải: Tháng 09 hàng năm.

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ

4. Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai; Điện thoại: 02513.826769 – Fax: 02513.822297.

5. Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: tkcdongnai@gmail.com

6. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

 

V. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

1. Tính mới, tính sáng tạo của ý tưởng, dự án.

2. Khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của ý tưởng, dự án.

3. Mô hình/kế hoạch kinh doanh hoàn thiện của ý tưởng, dự án.

4. Mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế – xã hộ của ý tưởng, dự án mang lại.

5. Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án.

6. Khả năng thuyết trình (đối với vòng chung kết).

7. Các tiêu chí khác liên quan đến tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, dự án.

 

VI. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

1. Vòng sơ tuyển

Hội đồng Giám khảo đánh giá đối với từng hồ sơ dự thi theo tiêu chí nêu trên. Hội đồng Giám khảo sẽ chọn 30 ý tưởng, dự án khởi nghiệp để vào vòng thử thách.

2. Vòng thử thách

30 hồ sơ ý tưởng, dự án khởi nghiệp được chọn ở vòng sơ tuyển sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo. Hội đồng sẽ chọn 15 ý tưởng, dự án khởi nghiệp tốt nhất (theo thang điểm của Ban Tổ chức) để vào vòng chung kết.

3. Vòng chung kết

15 hồ sơ ý tưởng, dự án khởi nghiệp sau khi tham gia huấn luyện sẽ thuyết trình trước Hội đồng Giám khảo. Hội đồng Giám khảo xét chọn 06 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất (theo thang điểm của Ban Tổ chức) để xếp hạng và đề nghị UBND tỉnh tặng giấy chứng nhận và tiền thưởng, ngoài ra còn được xem xét hỗ trợ vốn tối đa 500.000.000 đồng/ý tưởng, dự án (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng).

 

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– 01 Giải nhất: trị giá 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng);

– 02 Giải nhì: mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng);

– 03 Giải ba: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng);

III. HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 01; Mẫu 02);

2. Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu (Mẫu 03);

3. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,…kèm theo (nếu có);

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai, Website của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến 16h30, ngày 31/05 hàng năm.

2. Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải: Tháng 09 hàng năm.

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ

4. Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai; Điện thoại: 02513.826769 – Fax: 02513.822297.

5. Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: tkcdongnai@gmail.com

6. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Các tổ chức, nhóm cá nhân (mỗi nhóm không quá 05 thành viên), cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

- Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

- Đối với cá nhân thi theo hình thức cá nhân: 01 thí sinh chỉ được tham gia tối đa 03 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Đối với tổ chức, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ tham gia được tối đa 04 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

 

II. LĨNH VỰC DỰ THI

- Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển của tỉnh.

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do phụ nữ là tác giả đối với cá nhân, nhóm cá nhân tham gia.

- Khuyến khích các ý tưởng, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ, như: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ DỰ THI

1. Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến 16h30, ngày 31/05 hàng năm.

2. Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải: Tháng 09 hàng năm.

3. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ

4. Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai; Điện thoại: 02513.826769 – Fax: 02513.822297.

5. Hồ sơ dự thi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm file điện tử qua email: tkcdongnai@gmail.com

6. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.