2024 IMPACT CHALLENGE AT SEA

2024 IMPACT CHALLENGE AT SEA

ALL, ALL, Viet Nam

Wed, 26 Jun 2024 to Sun, 30 Jun 2024

Cuộc thi “IMPACT CHALLENGE AT SEA” đã trở lại và sẵn sàng để tìm kiếm và đầu tư vào các Impact Startups tại Việt Nam.

[CHỦ ĐỀ]

💚MÔI TRƯỜNG - Startups với các giải pháp môi trường bền vững.

💻CHUYỂN ĐỔI SỐ - Startups mang lại các giải pháp tăng khả năng tiếp cận và hòa nhập môi trường kỹ thuật số để thúc đẩy giá trị kinh tế và xã hội

[TIÊU CHÍ LỰA CHỌN]

📌Ứng viên cần phải là doanh nghiệp hoặc đơn vị liên doanh có các hoạt động chính tạo ra tác động tại Việt Nam.

[LỢI ÍCH KHI THAM GIA]

💰 TỔNG GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 109.000+ USD

Nhận được đầu tư và giải thưởng mở rộng (Tối đa lên đến 500.000 USD)

🚀Tham gia các chương trình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp và chương trình đào tạo về đo lường tác động xã hội trong doanh nghiệp.  

🤝Cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn.

[ĐĂNG KÝ DỰ THI]

⏰Hạn chót để nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đăng ký và xem thêm chi tiết qua website:

www.impactchallengeatsea.com

Facebook: https://www.facebook.com/impactchallengeatsea/

Email: info@impactchallengeatsea.com

Tel: +84 90 757 78 61  

⏰Hạn chót để nộp hồ sơ: 30/06/2024

Đăng ký và xem thêm chi tiết qua website:

www.impactchallengeatsea.com

Xem thêm chi tiết qua website:

www.impactchallengeatsea.com

Facebook: https://www.facebook.com/impactchallengeatsea/

Email: info@impactchallengeatsea.com

Tel: +84 90 757 78 61